Humix® Komplet je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo určené na výživu širokého spektra poľných a záhradných plodín obsahujúce bioaktívne prírodné látky na báze humínových látok z Leonarditu s obsahom dôležitých makrobiogénnych prvkov a so zastúpením mikroelementov nevyhnutných pre rast rastlín. Aplikáciou na list sa zintenzívňuje a zefektívňuje výživa rastlín, podporuje sa rast koreňového systému, jeho vetvenie a dynamika rastu celej rastliny, čo spôsobuje zlepšenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov dopestovanej produkcie. Pri pôdnej aplikácii sa zvyšuje obsah mikroelementov, tvorba humusu a umožňuje sa vytvorenie optimálnej pôdnej štruktúry.

Chemické zloženie:

 • Humínové látky min. 3,0 % hmot., Dusík (N) min. 1,5 % hmot., Fosfor (P2O5) min. 2,0 % hmot., Draslík (K2O) min. 3,5 % hmot., Cu, Zn, Fe, Co, B, Mn, Mo
 • Hodnota pH = 8 – 10
 • Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.

Odporúčaná aplikácia:

Odporúčame aplikáciu na list. Na 200 l vody použijeme 3 – 5 l Humix®-u Komplet (30 – 50 ml na 10 l vody). Počas vegetačného obdobia možno aplikáciu opakovať každých 10 – 15 dní. Pri aplikácii ako zálievka odporúčame 100 ml hnojiva na 10 l vody.

Aplikáciou hnojiva Humix® Komplet dosiahneme:

 • zlepšenie regenerácie pletív rastlín poškodených v zimnom období,
 • zlepšenie rozvoja koreňového systému,
 • vyššia stresová odolnosť,
 • lepšie využitie živín z jesenného a jarného hnojenia,
 • zvýšenie využiteľnosti N a ďalších makroprvkov vo vegetačnom období,
 • elimináciu momentálneho deficitu mikroelementov v rastline.

Pôsobenie hnojiva Humix® Komplet na pestované plodiny:

Humix® Komplet svojím zložením:

 • aktívne stimuluje a podporuje výživu pestovaných plodín,
 • eliminuje deficit významných makroprvkov a mikroelementov v rastline,
 • zlepšuje prijímaciu kapacitu koreňov rastlín pre minerálne živiny,
 • zvyšuje využiteľnosť aplikovaných živín z postreku hnojiva na listy rastlín,
 • stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív,
 • zvyšuje energiu klíčivosti a percento vyklíčených semien.

Jesenná aplikácia:

 • zvyšuje mrazuvzdornosť,
 • zlepšuje prezimovanie plodín,
 • priaznivo pôsobí na nasadzovanie generatívnych orgánov,
 • významne ovplyvňuje počet semien v šešuli, v klasoch,
 • priaznivo vplýva na kvalitatívne parametre (obsah tuku v semenách, hrubého proteínu, HTZ).

Jarná aplikácia:

 • zlepšuje využitie živín z jesenného a jarného hnojenia,
 • podporuje regeneráciu pletív rastlín poškodených v zimnom období,
 • eliminuje dočasný nedostatok makroprvkov a mikroelementov v rastline spôsobený nepriaznivými pôdnymi a klimatickými faktormi.

Pôsobenie hnojiva Humix® Komplet na pestovanú pôdu:

Pôdnou aplikáciou sa obmedzujú prejavy deficitu makroprvkov a mikroelementov, zvyšuje sa hladina prístupných živín v pôde, zvyšuje sa obsah organických a anorganických látok, zlepšuje sa celková štruktúra pôdy najmä na ťažších ílovitých pôdach, stimuluje sa rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov, podporuje premenu fosforu a dusíka v pôde na formy prijateľné pre rastliny, zvyšuje sa využiteľnosť priemyselných hnojív rastlinami, znižuje ich hromadenie v pôde a vyplavenosť do spodných vôd, spoločné dávkovanie Humix®-u Komplet a priemyselných hnojív znižuje celkovú dávku priemyselných hnojív.

Hnojivo Humix® nenahrádza základné hnojenie.