Biologické hnojivá Humix®

Spoločnosť Agrocultur Bio s.r.o. bola založená v roku 2001 v Nitre. Od svojho vzniku sa zaoberá obchodnou činnosťou a poradenstvom.

V súčasnom období sa kladie veľký doraz na produkciu zdravotne nezávadných potravín, čo vedie výrobcov k zvyšovaniu podielu výroby hnojív na báze zdrojov prírodných biologických surovín. Sme výrobcom biologických hnojív pre pestovateľov, veľkoobchodníkov i maloobchodníkov.

Hlavnou prioritou našej spoločnosti je maximálna spokojnosť a dôvera zákazníkov. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti výživy rastlín, na základe stavu Vašich porastov Vám odporučíme najvhodnejší prípravok a jeho aplikáciu. K našim zákazníkom pristupujeme individuálne, zodpovedne a kladieme dôraz na budovanie kvalitných partnerských vzťahov.

Hnojivo Humix® sa prednostne používa na ošetrenie obilnín, olejnín, pri výrobe osiva, sadovníctve, ovocinárstve, vinohradníctve a lesných kultúr a taktiež na regeneráciu, podporenie rastu porastov pestovaných aj v nepriaznivých podmienkach, napr. na hnojenie slabo prezimovaných alebo podmáčaných porastov obilnín a krmovín, na hnojenie ovocných stromov, viniča a drobného ovocia aj v období sucha, keď je prijímanie živín z pôdy obmedzené, na podporenie rastu po vysadení sadeníc zeleniny, okrasných rastlín, kvetov a podobne.

Spoločnosť Agrocultur Bio s.r.o. sa v spolupráci s vedecko-výskumnou základňou v Maďarsku intenzívne podieľala na výrobe špeciálneho kvapalného listového a pôdneho hnojiva Humix® na báze bioaktívnych prírodných látok so zastúpením makroživín a mikroelementov v chelátovej forme.

V súčasnom období sa kladie veľký dôraz na produkciu zdravotne nezávadných potravín, čo vedie výrobcov k zvyšovaniu podielu výroby hnojív na báze zdrojov prírodných biologických surovín. Sme výhradným dovozcom biologických hnojív pre pestovateľov, veľkoobchodníkov i maloobchodníkov.

Aplikácia Humix®-u sa s úspechom uplatňuje u všetkých rastlinných druhov, poľných kultúr, záhradných alebo pestovaných špeciálnym spôsobom. Jednou z výhod použitia je veľmi dobrá miešateľnosť s bežne používanými kvapalnými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín.