Odporúčané termíny aplikácie

Termín aplikácie Hnojivo dávka v l.ha-1
1. po vytvorení dostatočnej listovej plochy Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5
2. spolu s prípravkami na ochranu rastlín Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5
3. pred kvitnutím Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5

dávka vody min. 200 l.ha-1

Výhody aplikácie hnojiva Humix® Komplet na zemiaky:

  • aktívne podporuje výživu zemiakov,
  • podporuje celkovú dynamiku nárastu nadzemnej biomasy zemiakov,
  • stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív,
  • zvyšuje intenzitu dýchania rastlín,
  • zvyšuje využiteľnosť aplikovaných živín z postreku hnojiva na listy zemiakov,
  • zvyšuje úrodu a kvalitu hľúz zemiakov.