Humix Bór na vinič je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo s kombinovaným účinkom obsahujúce humínové látky z Leonarditu nevyhnutné pre výživu viniča hroznorodého so zastúpením bóru, makroživín a mikroelementov.

Pôsobenie hnojiva Humix® Bór na vinič:
Hnojivo svojím zložením aktívne podporuje výživu viniča hroznorodého a eliminuje deficit bóru, ale aj ďalších mikroelementov v rastline, zlepšuje prijímaciu kapacitu koreňov rastlín pre minerálne živiny, zvyšuje využiteľnosť aplikovaných živín z postreku hnojiva na listy rastlín, stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív. Priaznivo pôsobí na nasadzovanie generatívnych orgánov. Pozitívne vplýva aj na kvalitatívne parametre (obsah cukru a kyselín v hroznách).

Výhody aplikácie hnojiva Humix® Bór na vinič:

 • Kombinovaný účinok – vhodný na listovú a pôdnu aplikáciu.
 • Hnojivo obsahuje bioaktívne látky so zastúpením bóru, makroživín a mikroelementov v pohotovej, a dobre prijateľnej forme pre rastliny.
 • Dobrá miešateľnosť s prípravkami na ochranu rastlín a výživu rastlín.
 • Vysoká efektívnosť použitia a rýchla účinnosť.

Odporúčané termíny aplikácie:

 • Po vytvorení dostatočnej listovej plochy.
 • Pred kvitnutím.
 • Po odkvitnutí.
 • V období intenzívneho rastu bobúľ. Odporúčaný počet aplikácií je 2–3x počas vegetácie.
 • Vysoká efektívnosť použitia a rýchla účinnosť.

Chemické zloženie:

 • Humínové látky min. 8,0 % hmot., Bór min. 2,5 % hmot. (min. 30 000 mg.kg-1),Draslík (K2O), Cu, Zn, Fe v stopovom množstve
 • Hodnota pH = 7 – 9
 • Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.
 • Vizuálne znaky: farba svetlooranžovo hnedá, bez výrazného zápachu, kvapalina
 • Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Odporúčaná aplikácia:
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Odporúča sa používať 50 ml Humix®-u Bór na vinič na 10 l vody (1 uzáver = 10 ml),
5 l hnojiva Humix® Bór na vinič na hektár v dávke vody min. 500 l.ha-1.
Pri rozkvitnutých kvetoch neaplikujeme postrekom na list, nakoľko hnojivo zanecháva vplyvom humátu draselného hnedé škvrny. V tomto prípade Humix® aplikujeme ako zálievku.
Hnojivo Humix® je dobre miešateľné s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín, ale pred aplikáciou sa odporúča urobiť skúšku miešateľnosti. Ich spoločnou dosiahneme značnú úsporu energie a práce.
Veľkou výhodou prípravku je nulová ochranná lehota, možnosť zberu plodov ihneď po aplikácii.

Pôsobenie jednotlivých mikroelementov na vinič:
Bór priaznivo vplýva na intenzitu fotosyntézy, obsah cukru v hrozne a na zníženie opadávania súkvetia. Podporuje rast korienkov, výhonov a diferenciáciu súkvetia v púčikoch.
Mangán zvyšuje intenzitu fotosyntézy, podporuje zníženie obsahu kyselín v hrozne, nepriamo urýchľuje dozrievanie bobúľ a letorastov.
Železo sa zúčastňuje na fotosyntéze a je aj katalyzátorom tvorby chlorofylu. Pri jeho nedostatku vinič trpí chlorózou.
Zinok zvyšuje intenzitu fotosyntézy, obsah chlorofylu a aktivitu enzýmov.

Balenie: 1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 20 litrov, 1000 litrov