Odporúčané termíny aplikácie

Termín aplikácie Hnojivo dávka
1. po vytvorení dostatočnej listovej plochy,
pred kvitnutím
Humix® Univerzál 20 ml – 50 ml / 10 lit. vody
Humix® Komplet 20 ml – 50 ml / 10 lit. vody
Humix® Bór 20 ml – 50 ml / 10 lit. vody