Odporúčané termíny aplikácie

Termín aplikácie Hnojivo dávka v l.ha-1
1. regeneračné hnojenie Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5
2. v období odnožovania Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5
3. produkčné hnojenie
(na začiatku steblovania, po vyklasení, pred kvitnutím)
Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5

dávka vody min. 200 l.ha-1

Výhody aplikácie hnojiva Humix® Komplet na pšenicu ozimnú:

  • aktívne podporuje výživu pšenice ozimnej,
  • zvyšuje využiteľnosť aplikovaných živín z postreku hnojiva na listy pšenice,
  • stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív,
  • zvyšuje intenzitu dýchania rastlín,
  • zvyšuje úrodu zrna pšenice ozimnej,
  • zvyšuje obsah lepku v zrne pšenice ozimnej.