Humix® Univerzál je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo obsahujúce humínové látky z Leonarditu, makroprvky a mikroelementy určené pre výživu záhradných a poľných plodín (pestovanie zeleniny, priesad, kvetov, viniča a ovocia). Aplikáciou na list sa zintenzívňuje výživa rastlín, podporuje rast koreňového systému a celej rastliny, čo spôsobuje dosiahnutie vyššej a kvalitnejšej úrody. Zálievka spôsobuje zvýšenie obsahu mikroelementov a tvorbu humusu, umožňuje vytvorenie optimálnej pôdnej štruktúry.

Pôsobenie hnojiva Humix® Univerzál na rastliny:

 • V dôsledku intenzívnejšieho rastu sa zvyšuje úrodnosť a kvalita produkcie.
 • Zvyšuje sa energia klíčivosti a percento vyklíčených semien.
 • Aktívne podporuje výživu rastlín a stimuluje regeneráciu rastlinných buniek.
 • Priaznivo pôsobí proti plesnivosti a hubovitosti semien a osiva.
 • Zvyšuje intenzitu dýchania rastlinných buniek, vplyvom čoho sa skracuje vegetačné obdobie,
 • u kvetov zvyšuje plochu listov, zväčšuje kvety, zvýrazňuje farby a spevňuje ich stopky.

Pôsobenie hnojiva Humix® Univerzál na pôdu:

 • Stimuluje rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov.
 • Zlepšuje sa celková obrobenosť pôdy, znižuje sa nebezpečenstvo erózií.
 • Umožňuje premenu fosforu a dusíka v pôde na formy prijateľné rastlinami.
 • Zvyšuje účinnosť bežných umelých hnojív tým, že zvyšuje ich využiteľnosť rastlinami, znižuje
 • ich hromadenie v pôde a vyplavenosť do spodných vôd.
 • Zvyšuje sa obsah organických a anorganických látok.
 • Priaznivo vplýva najmä u ťažších a ílovitých pôd na štruktúru pôdy.
 • Spoločné dávkovanie Humix®-u a umelých hnojív znižuje celkovú dávku umelých hnojív.

Chemické zloženie:

 • Humínové látky min. 3,0 % hmot., Draslík (K2O) min. 2,5 % hmot., Fosfor (P2O5) min. 1,0 % hmot.,
 • Cu, Fe, B v stopovom množstve
 • Hodnota pH = 9 – 10
 • Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.
 • Vizuálne znaky: farba tmavo hnedá, bez výrazného zápachu, kvapalina
 • Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Odporúčaná aplikácia:
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Na postreky rastlín sa odporúča používať v koncentrácii cca 20 – 50 ml na 10 l vody. Pri zálievke odporúčame zvýšiť dávku o 100%. Na 1 ha aplikovať postrekom 3x 3 – 5 l hnojiva Humix® Univerzál v dávke vody min. 200 l/ha. Odporúča sa postrek rastlín opakovať v 7 – 10 dňových intervaloch.
Pri rozkvitnutých kvetoch neaplikujeme postrekom na list, nakoľko hnojivo zanecháva vplyvom humátu draselného hnedé škvrny. V tomto prípade Humix® aplikujeme ako zálievku.

Hnojivo Humix® je dobre miešateľné s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín, ale pred aplikáciou sa odporúča urobiť skúšku miešateľnosti. Ich spoločnou dosiahneme značnú úsporu energie a práce.
Veľkou výhodou hnojiva Humix® je nulová ochranná lehota, možnosť zberu plodov ihneď po aplikácii.

Balenie: 1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 20 litrov, 1000 litrov