Humix® Univerzál je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo obsahujúce humínové látky z Leonarditu, makroprvky a mikroelementy určené pre výživu záhradných a poľných plodín. Aplikáciou na list sa zintenzívňuje výživa rastlín, podporuje rast koreňového systému a celej rastliny, čo spôsobuje dosiahnutie vyššej a kvalitnejšej úrody. Zálievka spôsobuje zvýšenie obsahu mikroelementov a tvorbu humusu, umožňuje vytvorenie optimálnej pôdnej štruktúry.

Chemické zloženie:

 • Humínové látky min. 3,0 % hmot., Draslík (K2O) min. 2,5 % hmot., Fosfor (P2O5) min. 1,0 % hmot.,
 • Cu, Fe, B v stopovom množstve
 • Hodnota pH = 9 – 10
 • Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.
 • Vizuálne znaky: farba tmavo hnedá, bez výrazného zápachu, kvapalina
 • Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Odporúčaná aplikácia:
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Na postreky rastlín sa odporúča používať v koncentrácii cca 20 – 50 ml na 10 l vody. Pri zálievke odporúčame zvýšiť dávku o 100%. Na 1 ha aplikovať postrekom 3x 3 – 5 l hnojiva Humix® Univerzál v dávke vody min. 200 l/ha. Odporúča sa postrek rastlín opakovať v 7 – 10 dňových intervaloch.
Pri rozkvitnutých kvetoch neaplikujeme postrekom na list, nakoľko hnojivo zanecháva vplyvom humátu draselného hnedé škvrny. V tomto prípade Humix® aplikujeme ako zálievku.

Hnojivo Humix® je dobre miešateľné s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín, ale pred aplikáciou sa odporúča urobiť skúšku miešateľnosti. Ich spoločnou dosiahneme značnú úsporu energie a práce.
Veľkou výhodou hnojiva Humix® je nulová ochranná lehota, možnosť zberu plodov ihneď po aplikácii.

Balenie: 1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 20 litrov, 1000 litrov

Aplikáciou hnojiva Humix® Univerzál dosiahneme:

 • zlepšenie regenerácie pletív rastlín poškodených v zimnom období,
 • lepšie využitie živín z jesenného a jarného hnojenia,
 • vyššia stresová odolnosť,
 • zlepšenie rozvoja koreňového systému,
 • zvýšenie využiteľnosti N a ďalších makroprvkov vo vegetačnom období.

Pôsobenie hnojiva Humix® Univerzál na pestované plodiny:

Humix® Univerzál svojím zložením:

 • aktívne stimuluje a podporuje výživu pestovaných plodín,
 • eliminuje deficit významných makroprvkov a mikroelementov v rastline,
 • zlepšuje prijímaciu kapacitu koreňov rastlín pre minerálne živiny,
 • zvyšuje využiteľnosť aplikovaných živín z postreku hnojiva na listy rastlín,
 • stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív,
 • zvyšuje energiu klíčivosti a percento vyklíčených semien.

Jesenná aplikácia:

 • zvyšuje mrazuvzdornosť,
 • zlepšuje prezimovanie plodín,
 • priaznivo pôsobí na nasadzovanie generatívnych orgánov,
 • významne ovplyvňuje počet semien v šešuli, v klasoch,
 • priaznivo vplýva na kvalitatívne parametre (obsah tuku v semenách, hrubého proteínu, HTZ).

Jarná aplikácia:

 • zlepšuje využitie živín z jesenného a jarného hnojenia,
 • podporuje regeneráciu pletív rastlín poškodených v zimnom období,
 • eliminuje dočasný nedostatok makroprvkov a mikroelementov v rastline spôsobený nepriaznivými pôdnymi a klimatickými faktormi.

Pôsobenie hnojiva Humix® Univerzál na pestovanú pôdu:

Pôdnou aplikáciou sa obmedzujú prejavy deficitu mikroelementov (Cu, Zn, Fe, Co, B, Mn, Mo) v pôde, zvyšuje sa hladina uvedených mikroelementov v pôde, zvyšuje sa obsah organických a anorganických látok, stimuluje sa rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov, zlepšuje sa celková štruktúra pôdy najmä na ťažších ílovitých pôdach, podporuje premenu fosforu a dusíka v pôde na formy prijateľné pre rastliny, zvyšuje sa využiteľnosť priemyselných hnojív rastlinami, znižuje ich hromadenie v pôde a vyplavenosť do spodných vôd, spoločné dávkovanie Humix®-u Univerzál a priemyselných hnojív znižuje celkovú dávku priemyselných hnojív.

Hnojivo Humix® nenahrádza základné hnojenie.