Loading...
Blog2017-10-27T13:31:37+02:00

Význam doplnkovej listovej výživy s podporou koreňového systému vo výžive cukrovej repy Selice 2019

Aktualita: Od zodpovedného agronóma Ing. Ladislava Németha sme dňa 4.11. obdržali výsledky pokusu v cukrovej repe v Seliciach 2019: ošetrená parcelka 76,60 ton z hektára pri cukornatosti 16,76 %, kontrolná parcelka 62,80 ton z hektára pri cukornatosti 14,78 %. Termín zberu: 16.10.2019 S výsledkom sme nadmieru spokojní. Prajeme všetkým pekný deň. 🙂

Nezaradené|

Význam doplnkovej listovej výživy s podporou koreňového systému vo výžive cukrovej repy Selice 2018

Aktualita: Od agronóma sme včera obdržali výsledky pokusu v cukrovej repe v Seliciach 2018: ošetrená parcelka 62,70 ton z hektára pri cukornatosti 15,45 %, kontrolná parcelka 55,10 ton z hektára pri cukornatosti 14,21 %. S výsledkom sme nadmieru spokojní. Prajeme všetkým pekný deň. 🙂

Nezaradené|

Význam bóru, horčíka a mangánu vo výžive cukrovej repy

Význam bóru, horčíka a mangánu vo výžive cukrovej repy Cukrová repa (Beta vulgaris) patrí u nás medzi najintenzívnejšie plodiny s vysokým energetickým potenciálom. Má vysoké nároky na živiny a je jednou z najnáročnejších plodín, čo sa týka príjmu živín. Jej hlavná požiadavka dosiahnutia vysokých úrod spočíva, resp. je podmienená jej pestovaním na úrodných pôdach so správne zvolenou úrovňou výživy. [...]

Nezaradené|

Význam mikroelementov vo výžive slnečnice ročnej

Význam mikroelementov vo výžive slnečnice ročnej Slnečnica ročná bola v minulom roku u nás zasiata na výmere 90,5 tis. hektárov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o približne tisíc hektárov. Dlhodobo je druhou najpestovanejšou olejninou, ktorej priemerná úroda bola v minulom roku 2,25 t/ha, pričom sa úrody v regiónoch Slovenska pohybovali od 1,5 t/ha do 3,3 t/ha. [...]

Nezaradené|

Dusík ako limitujúci faktor úrody a kvality zemiakov

Dusík ako limitujúci faktor úrody a kvality zemiakov Zemiaky zaraďujeme medzi plodiny náročné na živiny, preto i jedným zo základných predpokladov pestovateľského úspechu je zabezpečiť im optimálne množstvo živín v prijateľnej forme. Zemiaky majú vysoké požiadavky na pohotové živiny zo starej pôdnej sily po celú dobu vegetácie, preto je najefektívnejším spôsobom výživy zemiakov kombinácia organických a minerálnych hnojív, tzv. [...]

Nezaradené|

Zinok vo výžive kukurice

Zinok vo výžive kukurice Vplyvom klimatických zmien, ktoré sú sprevádzané nerovnomerným rozložením zrážok, dlhotrvajúcimi periódami sucha, ako aj prívalovými dažďami, sú poľnohospodári nútení začleňovať do osevných postupov plodiny, ktoré predstavujú relatívnu istotu dosiahnutia úrody. Kukurica sa pomerne dobre dokáže vyrovnať a prispôsobiť stresujúcim faktorom, ale napriek tomu ako väčšina plodín je taktiež citlivá na pestovateľské, resp. pôdno-klimatické podmienky. K [...]

Nezaradené|

Vplyv výživy na úrodový potenciál jačmeňa jarného

Vplyv výživy na úrodový potenciál jačmeňa jarného Tohtoročná jar priniesla so sebou sneh, dážď a podmáčané polia, ktoré poľnohospodárom neumožnili naplno začať s jarnými prácami, čo so sebou prinieslo fakt, že mnohý ani nestihli jarné obilniny zasiať, alebo k sejbe pristúpili oneskorene. Z najviac zastúpených jarných plodín u nás meškala výrazne sejba jačmeňa jarného, ktorý je obzvlášť citlivý na vlhkosť [...]

Nezaradené|

Bór vo výžive ozimnej repky

Bór vo výžive ozimnej repky Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich výšku dosiahnutej úrody pri pestovaní poľnohospodárskych plodín je vplyv priebehu počasia. V súčasnosti pri ozimnej repke nejde ani tak o problém prezimovania, pretože súčasné odrody nie sú tak náchylné na vymŕzanie a repka prekonáva zimu bez väčších problémov, ale rozhodujúcim faktorom pre úspech jej pestovania je optimálny priebeh počasia [...]

Humix® Bór|

Výživa ozimnej repky

Výživa ozimnej repky Stav porastov ozimnej repky na jeseň pred zimou v roku 2012 bol oproti predchádzajúcim rokom veľmi dobrý, čo sa prejavilo najmä na kvalite nadzemnej časti i na rozvoji koreňového systému. Vplyvom suchšieho počasia mali porasty repky v jesennom období dostatočne vytvorenú listovú ružicu a mohutnú koreňovú sústavu s hrubým koreňovým krčkom, teda prognóza prezimovania bola veľmi optimistická. [...]

Nezaradené|

Go to Top