Odporúčané termíny aplikácie

Termín aplikácie Hnojivo dávka v l.ha-1
1. po vytvorení dostatočnej listovej plochy
(6 – 10 listov)
Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
2. spolu s prípravkami na ochranu rastlín Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
3. v období intenzívneho rastu Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5

dávka vody min. 200 l.ha-1