Odporúčané termíny aplikácie

Termín aplikácie Hnojivo dávka v l.ha-1
1. vo fáze 4 – 6 listov Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5
2. vo fáze intenzívneho rastu repy – polovica júla Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5
3. začiatkom augusta Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5

dávka vody min. 200 l.ha-1

Výhody aplikácie hnojiva Humix® Bór na cukrovú repu:

  • aktívne podporuje výživu cukrovej repy,
  • významne ovplyvňuje procesy transportu a ukladania sacharidov do buľvy cukrovej repy,
  • stimuluje regeneráciu rastlinných buniek,
  • zvyšuje intenzitu dýchania rastlín,
  • urýchľuje technologickú zrelosť cukrovej repy,
  • zvyšuje úrodu a cukornatosť buliev cukrovej repy.