Odporúčané termíny aplikácie

Termín aplikácie Hnojivo dávka v l.ha-1
1. vo fáze 5 – 6 pravých listov Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5
2. pred kvitnutím Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5

dávka vody min. 200 l.ha-1