Aktuálne výsledky pokusu z prihnojenia ozimnej repky hnojivom Humix® Bór (2015/2016)

Aktuálne výsledky pokusu z prihnojenia cukrovej repy hnojivom Humix® Bór (2015)

Aktuálne výsledky pokusu z prihnojenia ozimnej repky hnojivom Humix® Bór (2014/2015)

Výsledky pokusu z kvalitatívneho prihnojenia kukurice na zrno hnojivom Humix® Bór (2013)

Výsledky pokusu z jarného prihnojenia ozimnej repky hnojivom Humix® Bór (2012/2013)

Výsledky pokusov z jesenného prihnojenia ozimnej repky hnojivom Humix® Bór