Odporúčané termíny aplikácie

Termín aplikácie Hnojivo dávka v l.ha-1
1. vo fáze 6 – 10 listov Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5
2. spolu s prípravkami na ochranu rastlín Humix® Univerzál 3 – 5
Humix® Komplet 3 – 5
Humix® Bór 3 – 5

dávka vody min. 200 l.ha-1

Neprehliadnite článok: Zinok vo výžive kukurice