Popis

Humix® Bór je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo určené na výživu širokého spektra poľných a záhradných plodín s vyššími nárokmi na bór obsahujúce bioaktívne prírodné látky na báze humínových látok z Leonarditu so zastúpením makroživín, ale aj mikroelementov nevyhnutných pre rast rastlín. Hnojivo má kombinovaný účinok, je vhodné na pôdnu aj na listovú aplikáciu. Aplikáciou na list sa zintenzívňuje a zefektívňuje výživa rastlín, podporuje sa rast koreňového systému, jeho vetvenie a dynamika rastu celej rastliny, čo spôsobuje zlepšenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov dopestovanej produkcie. Pri pôdnej aplikácii sa zvyšuje obsah mikroelementov, tvorba humusu a umožňuje sa vytvorenie optimálnej pôdnej štruktúry.

Chemické zloženie:

  • Humínové látky min. 8,0 % hmot., Bór min. 2,5 % hmot. (min. 30 000 mg.kg-1), Draslík (K2O), Cu, Zn, Fe v stopovom množstve
  • Hodnota pH = 7 – 9
  • Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.
  • Vizuálne znaky: farba svetlooranžovo hnedá, bez výrazného zápachu, kvapalina
  • Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Odporúčaná aplikácia:
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Odporúčame aplikáciu na list. Na 200 l vody použijeme 3 – 5 l Humix® -u Bór (30 – 50 ml na 10 l vody). Počas vegetačného obdobia možno aplikáciu opakovať každých 10 – 15 dní. Pri aplikácii ako zálievka odporúčame 100 ml hnojiva na 10 l vody.

Význam bóru v rastline:

Bór významne ovplyvňuje procesy tvorby, transportu a ukladania energetických látok (hlavne sacharózy) a funkcie súvisiace s rastom meristémov a stabilitou bunkových stien. Nedostatok bóru sa môže prejaviť v latentnej forme znížením kvality produkcie (znížená tvorba zásobných látok, predovšetkým cukru) a pri výraznejšom nedostatku je znížený i výnos (dôsledok spomalenia rastu). Bežné symptómy nedostatku bóru sa prejavujú najmarkantnejšie spomalením rastu vegetačného vrcholu. Mladé listy sú zakrpatené, tlsté, so zvinutými okrajmi, tmavozelené až šedozelené. S rastúcim nedostatkom bóru odumiera vrchol alebo vrcholové listy a rastlina zaostáva v raste. Podľa priebehu počasia vrcholové listy buď zasychajú, alebo za vlhka zahnívajú. U cukrovej repy sa prejav nedostatku bóru prejavuje srdiečkovou hnilobou.