Popis

Humix® Bór na vinič je špeciálne kvapalné listové a pôdne hnojivo s kombinovaným účinkom obsahujúce humínové látky z Leonarditu nevyhnutné pre výživu viniča hroznorodého so zastúpením bóru, makroživín a mikroelementov.

Pôsobenie hnojiva Humix® Bór na vinič:
Hnojivo svojím zložením aktívne podporuje výživu viniča hroznorodého a eliminuje deficit bóru, ale aj ďalších mikroelementov v rastline, zlepšuje prijímaciu kapacitu koreňov rastlín pre minerálne živiny, zvyšuje využiteľnosť aplikovaných živín z postreku hnojiva na listy rastlín, stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív. Priaznivo pôsobí na nasadzovanie generatívnych orgánov. Pozitívne vplýva aj na kvalitatívne parametre (obsah cukru a kyselín v hroznách).

Chemické zloženie:

  • Humínové látky min. 8,0 % hmot., Bór min. 2,5 % hmot. (min. 30 000 mg.kg-1),Draslík (K2O), Cu, Zn, Fe v stopovom množstve
  • Hodnota pH = 7 – 9
  • Mikroelementy sú viazané v chelátovej forme.
  • Vizuálne znaky: farba svetlooranžovo hnedá, bez výrazného zápachu, kvapalina
  • Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Odporúčaná aplikácia:
Pred použitím hnojivo dôkladne pretrepať. Odporúča sa používať 50 ml Humix®-u Bór na vinič na 10 l vody (1 uzáver = 10 ml),
5 l hnojiva Humix® Bór na vinič na hektár v dávke vody min. 500 l.ha-1.
Pri rozkvitnutých kvetoch neaplikujeme postrekom na list, nakoľko hnojivo zanecháva vplyvom humátu draselného hnedé škvrny. V tomto prípade Humix® aplikujeme ako zálievku.
Hnojivo Humix® je dobre miešateľné s ostatnými prípravkami na ochranu rastlín, ale pred aplikáciou sa odporúča urobiť skúšku miešateľnosti. Ich spoločnou dosiahneme značnú úsporu energie a práce.
Veľkou výhodou prípravku je nulová ochranná lehota, možnosť zberu plodov ihneď po aplikácii.