Aktuálne problémy v porastoch ozimnej repky (23.10.2013)

Túto jeseň zaznamenali porasty ozimnej repky na mnohých lokalitách Slovenska po vzídený veľmi dobrý štart a skôr ich bolo treba brzdiť ako podporovať výživou. Avšak ako je v poľnohospodárskej praxi zvykom neplatí to v každom regióne a ak práve Vy patríte medzitých menej šťastných, ktorým zakladanie porastov repky skomplikoval priebeh klimatických podmienok, či už pri príprave pôdy pred sejbou (extrémne sucho), alebo následne po nej, kedy chýbali zrážky, tak práve Vám budú patriť nasledovné riadky ako eliminovať negatívne vplyvy, ktoré sa istotne podpísali na stave Vašich porastov. Jeseň je obdobím veľmi nevyspytateľným a tak ako rýchlo nastúpila teplejšia perióda tak isto môže veľmi rýchlo prísť obdobie chladu a mrazov a práve preto teraz je ten čas, kedy je možné ešte porasty repky pripraviť na lepšie prezimovanie.

Po vzídení repky

Sú Vaše porasty nevyrovnané, slabé a navyše napadnuté škodcami? Problémom tejto jesene, ktorý sa vyskytol v porastoch repky po jej vzídení bol zvýšený výskyt výdrvu po následnej predplodine obilnín, ktorý po dlhšom období sucha po sejbe vzišiel spoločne s repkou. V mnohých prípadoch naň zabralo až opakované graminicídne ošetrenie. Vzhľadom k vysokej konkurenčnej schopnosti je nutné výdrv v repke zlikvidovať čo najskôr, aby neprišlo k poškodeniu porastov ako to bolo nedávno ešte možné vidieť na mnohých lokalitách. Výskyt výdrvu spojený s jeho chemickou likvidáciou a náhlym poklesom nočných teplôt pod bod mrazu spôsobil, že rastliny repky nedostatočne zásobené živinami prešli stresom, ktorý sa podpísal na ich stave tým, že v ohniskách s jeho najvyšším výskytom vplyvom konkurencie a odberu živín boli repky silno poškodené a na niektorých miestach vymrzli. Ostatné rastliny mali čiastočne poškodené listy s farebnými zmenami a ich stav nebol taký dramatický. Po aplikácii 5-10 % roztoku močoviny spoločne s listovou výživou a následnou regeneráciou prípravkami na báze stimulátorov a adaptogénov, ako jednej z možných opatrení sa ich stav každým dňom zlepšoval. Z tohto hľadiska je preto veľmi dôležité zabezpečiť ozimnej repke pred sejbou dostatok ľahko prístupných živín, ktoré sú potrebné na to, aby rastliny lepšie počas jesene preklenuli akékoľvek obdobie stresu a vyvinuli sa do takej miery, aby boli schopné bezproblémového prezimovania.

Vzhľadom k vysokej konkurenčnej schopnosti je nutné výdrv obilnín v repke zlikvidovať čo najskôr, aby neprišlo k poškodeniu porastov čo následne vedie k zlému prezimovaniu.

Realita tejto jesene na mnohých lokalitách Slovenska. Výdrv obilnín v poraste repky na ktorý v mnohých prípadoch zabralo až opakované graminicídne ošetrenie.

Pozor na zvýšený výskyt škodcov

Na koreňoch a v oblasti koreňového krčka vyžrané chodbičky s výskytom 7-8 mm dlhých bielo žltých lariev, korene rastlín sfarbené dohneda so začínajúcim zahnívaním, odumreté postranné korene a pri ťahu rastlina v pôde nedrží. Všimli ste si pri prehliadke svojich porastov tieto príznaky? Veľmi nečakaným javom tejto jesene je výskyt larvy muchy kvetárky kapustovej (Delia brassicae) na koreňoch repky. Pri silnom napadnutí na jeseň, kedy je zničená viac než polovica povrchu koreňov, je možné očakávať straty rastlín od 10 až do 20 %. Eliminovať tohto škodcu prostredníctvom chemických zásahov v tomto období je veľmi ťažké, preto jedným z odporúčaní na redukciu škôd je podporiť rastliny repky listovou výživou spojenou so stimuláciou, kedy dochádza k lepšiemu rozvoju koreňového systému, čím zvýšime regeneráciu koreňov a následne redukciu škôd do obdobia mrazov, kedy prestane spomínaná larva škodiť. I napriek tomu, že pre túto larvu je väčší koreň atraktívnejší, je to jedno z mála riešení ako eliminovať v tomto období spôsobené škody. Ideálna je v tomto období aplikácia listových prípravkov Humix®, na báze humínových kyselín, ktorými zabezpečíme rastlinám repky potrebné živiny a zároveň podporíme rozvoj koreňového systému čím umožníme repke eliminovať škody spôsobené uvedenou larvou kvetárky. Zároveň spoločnou kombináciou humínových látok s optimálnym pomerom mikro a makro živín nevyhnutných pre dobrý rast a vývoj repky v jesennom období podporíme u rastlín schopnosť vyššej mrazuvzdornosti a tým pádom lepšieho prezimovania. Vzhľadom na teplejší priebeh jesene bol na mnohých lokalitách tiež zaznamenaný zvýšený výskyt piliarky a skočky repkovej, či larvičky moličky kapustovej.

Morforegulovať, alebo nie

Na mnohých lokalitách repka prerástla a na iných naopak v raste zaostáva. Potreba morforegulácie v tomto prípade teda závisí predovšetkým od stavu porastu a klimatických podmienok daného regiónu. Spomínané problémy so suchom v období sejby repky priniesli so sebou fakt, že mnohé porasty boli založené oneskorene, čo sa v súčasnosti odzrkadlilo na ich stave, sú oneskorené, nevyrovnané a veľmi slabé. U týchto porastov odporúčam radšej morforegulátory vynechať. Jednou z alternatív ako regulovať rast rastlín je využitie stimulátorov, ktoré podporujú predovšetkým rast koreňového systému, čím si následne regulujú i vývoj nadzemnej časti. V tomto prípade je ideálnym riešením v období vytvorenia 4 – 6 listov foliárne aplikovať kombinovaný prípravok na báze humínových kyselín spoločne s mikroživinami predovšetkým s vyšším obsahom bóru Humix® Bór, ktorým zabezpečíme rastlinám repky aplikačnou dávkou 5 l.ha-1 cca 200 g.ha-1 B, čo je ideálna dávka pre optimálny vývoj porastu na jeseň a bezproblémového prezimovania rastlín aj pri neočakávaných extrémoch zimného obdobia.

Pri silnom napadnutí larvami kvetárky kapustovej na jeseň, kedy príde k poškodeniu viac než polovice povrchu koreňov je možné očakávať zvýšené straty rastlín.

autor: Ing. Peter Varga, PhD., Ing. Róbert Vitáriuš (23.10.2013)