Aktuálne výsledky pokusu z prihnojenia cukrovej repy hnojivom Humix® Bór (2017)