Výsledky pokusu z jarného prihnojenia ozimnej repky hnojivom Humix® Bór (18.01.2014)

Pokusná lokalita Dolný Štál je charakteristická arídnejšími klimatickými podmienkami v priebehu vegetácie ozimnej repky. Na ošetrenie ozimnej repky vo fáze tvorby pukov (BBCH 50), v čase vyššej potreby bóru sme zvolili aplikáciu prípravku Humix® Bór v dávke 5 l/ha. Cieľom aplikácie bolo dodať repke dostatočnú dávku bóru pre zabezpečenie potrebných kvalitatívnych parametrov.