Výsledky pokusu z kvalitatívneho prihnojenia kukurice na zrno hnojivom Humix® Bór (25.01.2014)

Pokusná lokalita Dolný Štál je charakteristická arídnejšími klimatickými podmienkami v priebehu vegetácie. Na ošetrenie kukurice sme zvolili aplikáciu hnojiva Humix® Bór v dávke 5 l/ha. Cieľom aplikácie bolo dodať kukurici dostatočnú dávku bóru pre zabezpečenie potrebných kvalitatívnych parametrov.