Loading...
Blog2017-10-27T13:31:37+02:00

Možnosti uplatnenia humínových látok vo výžive rastlín

Možnosti uplatnenia humínových látok vo výžive rastlín Stabilizácia úrody a technologickej kvality poľnohospodárskych plodín v súčasných pomerne veľmi zložitých trhových podmienkach si vyžaduje vynaloženie enormného úsilia pestovateľov nielen z pohľadu technologického, ale predovšetkým ekonomického. V súčasných podmienkach, keď vstupy do poľnohospodárskej výroby narastajú podstatne rýchlejšie ako je vzostup cien na poľnohospodársku produkciu, je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť aplikácii výživy, ktorá [...]

Nezaradené|

Význam jesennej aplikácie bóru do repky

Význam jesennej aplikácie bóru do repky Výživa ozimnej repky bórom je stále jednou z najdiskutovanejších problematík pri jej pestovaní, pretože deficit bóru je v mnohých prípadoch hlavnou príčinou zníženia úrod semena častokrát spojené so znížením jeho kvality. V porovnaní s ostatnými plodinami má ozimná repka na dostatok bóru počas celej svojej vegetácie pomerne vysoké požiadavky, čo sa prejavuje tým, [...]

Humix® Bór|

Aktuálne problémy v porastoch ozimnej repky (23.10.2013)

Aktuálne problémy v porastoch ozimnej repky (23.10.2013) Túto jeseň zaznamenali porasty ozimnej repky na mnohých lokalitách Slovenska po vzídený veľmi dobrý štart a skôr ich bolo treba brzdiť ako podporovať výživou. Avšak ako je v poľnohospodárskej praxi zvykom neplatí to v každom regióne a ak práve Vy patríte medzitých menej šťastných, ktorým zakladanie porastov repky skomplikoval priebeh klimatických podmienok, [...]

Nezaradené|

Výživa ozimnej pšenice na jeseň (28.10.2013)

Výživa ozimnej pšenice na jeseň (28.10.2013) Ozimná pšenica začína svoj vývoj už v zrne pri klíčení, kde dochádza vplyvom činnosti enzýmov k rozkladu zložitých organických látok na látky jednoduché, ktoré embryo následne využíva pre svoj rast a vývoj. Bezpochyby je preto najvýznamnejším faktorom dobre založeného porastu práve kvalitné osivo, bohaté na dostatok zásobných látok s vysokou enzymatickou aktivitou, čo [...]

Nezaradené|

Stav porastu ozimnej repky na jeseň

Stav porastu ozimnej repky na jeseň po aplikácii Humix®-u Bór (30.10.2013) Po vzídení porastov repky je cieľom každého pestovateľa zabezpečiť im také podmienky, ktoré umožnia rastlinám vytvoriť do zimného obdobia optimálnu listovú ružicu so silným koreňom s dostatočne hrubým koreňovým krčkom, čo im následne umožní i kvalitné prezimovanie. Pozornosť sa v súčasnosti výrazne upriamila predovšetkým na využívanie stimulačných prípravkov [...]

Nezaradené|

Výsledky pokusu z jarného prihnojenia ozimnej repky

Výsledky pokusu z jarného prihnojenia ozimnej repky hnojivom Humix® Bór (18.01.2014) Pokusná lokalita Dolný Štál je charakteristická arídnejšími klimatickými podmienkami v priebehu vegetácie ozimnej repky. Na ošetrenie ozimnej repky vo fáze tvorby pukov (BBCH 50), v čase vyššej potreby bóru sme zvolili aplikáciu prípravku Humix® Bór v dávke 5 l/ha. Cieľom aplikácie bolo dodať repke dostatočnú dávku bóru pre zabezpečenie [...]

Humix® Bór|

Výsledky pokusu z kvalitatívneho prihnojenia kukurice na zrno

Výsledky pokusu z kvalitatívneho prihnojenia kukurice na zrno hnojivom Humix® Bór (25.01.2014) Pokusná lokalita Dolný Štál je charakteristická arídnejšími klimatickými podmienkami v priebehu vegetácie. Na ošetrenie kukurice sme zvolili aplikáciu hnojiva Humix® Bór v dávke 5 l/ha. Cieľom aplikácie bolo dodať kukurici dostatočnú dávku bóru pre zabezpečenie potrebných kvalitatívnych parametrov. Celý protokol si môžete prečítať [...]

Humix® Bór|

Go to Top